Oecumenische gemeenteavond met ds. Kronenburg

Oecumenische gemeenteavond met ds. Kronenburg

01-01-2013


Donderdag 24 januari a.s. om 20.00 uur spreekt emeritus ds. Hans Kronenburg in Mariëndal. Hij is dan de gastspreker bij het Oecumenisch Samenwerkingsverband Breda Zuid.

De titel van zijn voordracht is: “De kerk zal katholiek zijn of niet zijn!”

Tijdens zijn actieve leven is Hans Kronenburg predikant geweest in Friesland, de Achterhoek, Brabant, de stad Utrecht en ten slotte weer terug in Friesland.

Voor de oecumene heeft hij zich levenslang ingezet. In 2003 promoveerde hij op een studie over het bisschopsambt, voor een dominee een nogal opmerkelijk, maar wel oecumenisch onderwerp. Ook is hij betrokken bij het onlangs gepresenteerde Katholiek Appel, waarin alle kerken opgeroepen worden ernst te maken met het geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Aan de hand daarvan zal hij in Mariëndal zijn visie geven op de toekomst van de kerk.

Kortom een boeiende avond, met een verrassend perspectief.