Nieuws van ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek.

Nieuws van ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek.

3-07-2016


Bijna anderhalf jaar zijn we actief geweest voor de Stichting Karnataka in India, met het mooie resultaat van € 6.500, -. Dit geld is bestemd voor de aankoop van fysiotherapeutische hulpmiddelen in de school voor gehandicapte kinderen. We danken U hartelijk voor alle bijdragen en de familie De Wit voor de prettige samenwerking.

Er moest een nieuw project gekozen worden. In de vergadering kwam echter aan de orde dat er vanuit de contacten die onze commissie heeft met gemeenteleden, soms de vraag wordt gesteld, “Waarom kiezen jullie geen project van Kerk in Actie?” Na een interne discussie, waarbij onze uitgangspunten voor te kiezen projecten opnieuw aan de orde kwamen: kleinschaligheid, directe verbinding met de uitvoerders van het project, snelle en directe informatie, en mogelijk een vertegenwoordiger in bv. de kerkdienst, werd er besloten ons te laten voorlichten door een medewerker van Kerk in Actie.

Op een vergadering is Tom Kolster (Gemeente-adviseur) aanwezig geweest om voorlichting te geven over de projecten van Kerk in Actie. Het werd een prettige discussie waarbij alle voor- en nadelen aan de orde kwamen. Dhr. Kolster kon zich onze opstelling goed voorstellen en was ook blij met de wijze waarop wij werelddiaconaat bedrijven. Ook die manier is voor hem “De Kerk in actie”. Zo ziet u dat we rekening houden met uw vraag.

We hebben als ZWO-commissie besloten om toch weer een project te kiezen dat gedragen wordt door mensen uit onze directe omgeving. Om toch te ervaren hoe het is als we een project kiezen van “Kerk in Actie”. steunt de diaconie van Prinsenbeek naast het project van ZWO nog andere projecten. Er zal bekeken worden of een project van “Kerk in Actie” extra ondersteund kan worden om te ervaren hoe dat verloopt; vooral als het gaat om betrokkenheid en informatievoorziening. Zo kunnen we als ZWO lering trekken uit die ervaring, en wie weet een volgende keer ook voor een project van “Kerk in Actie” kiezen.

Stichting BAJA
De komende tijd gaat ZWO in zee met de Stichting BAJA. Deze stichting heeft in West-Kenia (Afrika) 10 scholen gebouwd, onder leiding van plaatselijke professionals. De bestaande lemen scholen zijn verbouwd en omgebouwd tot stenen scholen, en voorzien van schoolbanken. Een grote vooruitgang voor de kinderen, maar ook voor de plaatselijke bevolking in haar geheel: vooruitgang van een land begint altijd bij scholing van kinderen.

De bouw van de scholen heeft al succes opgeleverd: de resultaten van de examens zijn met 30% gestegen. Vanuit de binnenlanden waar de scholen staan, kunnen er nu ook studenten doorstromen naar hogescholen en universiteiten, een succes dus. Om de situatie voor de leerlingen nog verder te verbeteren zou het goed zijn als bij iedere school ook een keukentje wordt ingericht om de leerlingen van een warme maaltijd te kunnen voorzien. Met een lege maag studeren is nu eenmaal niet eenvoudig.

In samenwerking met Wilde Ganzen zamelt de Stichting BAJA nu geld in voor de bouw en inrichting van die keukentjes. ZWO Breda-Ginneken-Prinsenbeek wil hier graag met uw steun aan bijdragen en instaan voor de bouw van ten minste één keuken voor de prijs van ca. € 5000,-.

Meer informatie over de Stichting BAJA vindt u op www.stichtingbaja.nl.
Zodra er meer te vertellen is over dit project laten we het weer weten. Als u wilt reageren op dit bericht, doe dat dan naar een van onze commissieleden.

Afscheid & opvolging
Nog even een andere mededeling, ik, Bep Koldenhof, treed terug als voorzitter van de ZWO-commissie, na dit werk vele jaren met plezier gedaan te hebben. Opvolgster is Greet de Geus uit Ginneken. Als commissie zijn we blij met deze opvolging en we wensen haar veel sterkte en vooral veel plezier in haar nieuwe functie.

We gaan er van uit dat we ook de komende tijd weer mogen rekenen op uw betrokkenheid, interesse én vrijgevigheid t.a.v. het nieuwe project!

Namens de ZWO-commissie, uw vertrekkende voorzitter,

Bep Koldenhof.