Zomerdiensten in de Grote Kerk

Zomerdiensten in de Grote Kerk

3-07-2016


Het Zonnelied (Cantico del frate sole) van Franciscus van Assisi vormt dit jaar de rode draad van de zomerdiensten in de Grote kerk. Het is ook wel bekend onder de titel 'lied van heel de schepping' (Cantico de le creature) en geldt als een van de grote liederen uit de geschiedenis van het christendom.

Franciscus, die overleed op 4 oktober 1226, schreef dit lied in de simpele omgangstaal van alledag: het Umbrische dialect van zijn streek. Tot de dertiende eeuw werd er in het Latijn geschreven en Franciscus doorbreekt met dit lied die traditie. Het ging hem om een nieuwe eenvoud, een dankbaarheid die een directe aardsheid ademt. De legende wil dat hij dit lied geschreven heeft toen hij zelf ernstig ziek was. Voor wie dat erbij bedenkt, kan het lied een bijzondere diepte krijgen. Maar ook tegen de achtergrond van de huidige zorgen over aarde en klimaat, kan het eigen karakter van dit lied tot de verbeelding spreken.

In het Liedboek voor de Kerken (1973) is Franciscus' danklied opgenomen in een vertaling van de dichter Jan Willem Schulte-Nordholt (gezang 400). In het Liedboek (2013) staat een lied 'naar het Zonnelied' dat geschreven is door de jonge dichter Maarten Das (lied 742).

Schulte-Nordholt wees op de heldere, logische structuur. "Het lied begint met een lofprijzing, spreekt dan van de hemellichamen zon, maan en sterren en vervolgens van de vier elementen, zoals zij toen werden gekend: lucht, water, vuur en aarde. Daarna wordt de mens erin betrokken, in leven en in dood, en tenslotte sluit het stuk weer met een lofprijzing." Hij noemt het ook de grootsheid van het lied dat het hemelse en het aardse er in hun soms schrijnende tegenstelling in bijeen gehouden worden.

In de opeenvolgende zomerdiensten staan de vier elementen uit het lied centraal. Ze zullen onder aanvoering van organist Aart Bergwerff ook muzikaal omspeeld worden:
31 juli:wind/lucht- ds. Evelien Quaak
7 augustuswater- ds. Marlies Schulz en mevr. Louse Pondman
14 augustusvuur- ds Saskia van Meggelen
21 augustusaarde- ds. Eward Postma