Nieuwe collectezakken

Nieuwe collectezakken

3-07-2016


Het zal de trouwe kerkganger niet ontgaan zijn: we hebben nieuwe collectezakken. Het was nodig ook. Meer dan eens gebeurde het de laatste tijd dat zojuist geofferde munten onder de kerkbanken verdwenen als gevolg van de slechte staat waarin de oude zakken zich bevonden. Na vele jaren gebruik waren ze echt “op”. In overleg met de collega’s van het College van Kerkrentmeesters is besloten om voor meer sprekende kleuren te kiezen dan voor het stemmige zwart en grijs: groen voor “de kerk” en rood voor “de diaconie”. Voor de uitvoering, met chroomkleurige rand, is aangesloten bij het materiaal dat voor de uitgangscollecte in gebruik is.

Op de zondag van het eerste gebruik deelde collega Olaf Visser mee dat voor een grotere maat is gekozen: de nieuwe zakken zijn dieper! Of deze opmerking het resultaat is van nauwkeurig meten, laten we in het midden. Maar de bedoeling is duidelijk: onze gemeente kan niet zonder uw royale bijdrage!