SchuldHulpMaatje Breda in de startblokken

SchuldHulpMaatje Breda in de startblokken

2-06-2016


Kerkelijk initiatief biedt hulp aan mensen met diepe schulden

BREDA – Je moet er niet aan denken. Dat je in zulke diepe schulden zit, dat je de post niet eens meer open durft te maken. Toch is dit voor schrikbarend veel inwoners van de Gemeente Breda de dagelijkse realiteit.

SchuldHulpMaatje is er voor deze mensen. “We bieden niet alleen administratieve hulp, maar ook persoonlijke steun”, aldus initiatiefnemer Wim Tobé. De organisatie is van start gegaan in februari 2016 en hoopt dit najaar de eerste ‘maatjes’ op pad te kunnen sturen.

Schulden zijn altijd een gevoelige kwestie. Doordat er een taboe hangt op het praten over financiële problemen, krijgen veel noodlijdende mensen niet de hulp die zij nodig hebben. SchuldHulpMaatje is een laagdrempelig initiatief dat met behulp van getrainde vrijwilligers deze mensen op een persoonlijke manier helpt. “We stoppen niet als de schulden afgelost zijn, maar we begeleiden mensen langdurig. Zo komen mensen op een structurele manier van hun geldproblemen af”, aldus Wim Tobé.

Vrijwilligers

SchuldHulpMaatje is een landelijk project, met zo’n tachtig verschillende afdelingen verspreid over Nederland. Het initiatief komt vanuit de kerkelijke gemeenschap.

“De kerken hebben een heel groot netwerk. Vooral in de kleinere kernen en parochies is dat heel sterk. Dat is een goede poule om vrijwilligers uit te halen”, legt Tobé uit. Een coördinator koppelt deze ‘maatjes’ aan mensen die in financiële nood zitten. “Zo ontstaan er geen combinaties die niet bij elkaar passen. Bij SchuldHulpMaatje bouwen mensen echt een vertrouwensband op.” Het ‘maatje’ krijgt volledige inzage in de financiële administratie van het gezin. Samen zij kijken naar hoe ze schulden kunnen aflossen, of er schuldsanering mogelijk is en naar hoe in de toekomst de problemen voorkomen kunnen worden.

Startblokken

De start van een aparte afdeling in Breda is een initiatief van diaken en caritasfunctionaris van het Bisdom Breda Wim Tobé. Als caritasfunctionaris is hij verantwoordelijk voor het helpen van de minder bedeelden in de maatschappij.

“Toen ik hoorde van het succes van SchuldHulpMaatje in andere steden was ik meteen enthousiast. Binnen de kortste keren had ik alle grote kerken van Breda om tafel, en waren de eerste plannen voor een Bredase afdeling gesmeed.” Deze ging officieel van start op maandag 29 februari met de ondertekening van een intentieverklaring. Nu is de organisatie druk bezig met het werven van ‘maatjes’ via informatieavonden. Tobé hoopt dit najaar de eerste ploeg vrijwilligers op training te kunnen sturen. Ook werkt hij hard aan het vergroten van de naamsbekendheid. “Mensen durven meestal niet zelf bij SchuldHulpMaatje aan te kloppen. Het is daarom belangrijk dat juist de schuldeisers onze organisatie weten te vinden.”

Samenwerking

SchuldHulpMaatje werkt in heel Nederland nauw samen met woningbouwcorporaties, de gemeentes en bedrijven. Dankzij de positieve resultaten in de rest van Nederland kan de organisatie op veel vertrouwen rekenen. “Dat helpt enorm. Iemand uit huis zetten of afsluiten, dat doen instanties liever niet. Wanneer ze horen dat SchuldHulpMaatje betrokken is bij een gezin met schulden, weten ze dat dit soort maatregelen waarschijnlijk niet nodig zullen zijn, en hebben ze ook wat meer geduld. Dat is voor iedereen fijner.”

SchuldHulpMaatje is een kerkelijk initiatief dat hulp biedt aan mensen die in diepe schulden verkeren. Via administratieve hulp en persoonlijke steun wordt er samen met een ‘maatje’ een oplossing gezocht.

Surf voor meer informatie naar www.schuldhulpmaatje.nl
DOOR HANNEKE MARCELIS