Heropening Kerkhof Oud Ginneken, zaterdag 11 juni om 14.00 uur

Heropening Kerkhof Oud Ginneken, zaterdag 11 juni om 14.00 uur

19-05-2016


Al eerder hebben er in Kerknieuws artikelen gestaan over het opknappen en het opnieuw in gebruik nemen van de begraafplaats bij de kerk.

Nu vrijwel alle werkzaamheden achter de rug zijn, willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst rondom de heropening.

Misschien hebt u al eens een kijkje genomen en ontdekt dat ook het houten hek op het Ginneken marktje inmiddels vervangen is door een mooi, passend gietijzeren hek, met twee fraaie lantaarns er op. In het vervolg zal dit hek overdag open staan, u kunt dan via het tweede hek de begraafplaats bereiken.

Ja, ‘begraafplaats’, maar nu deze ommuurd is en naast de kerk ligt, kunnen we weer de oorspronkelijke naam gaan gebruiken: ‘Kerkhof’, met de toevoeging ‘Oud Ginneken’.

De heropening is zaterdag 11 juni, vanaf 14.00 uur. U allen en ook de extern genodigden zijn dan welkom in de kerk. Symbolisch wordt dan de sleutel van het kerkhof door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, overgedragen aan de voorzitter van de kerkenraad.

Gelardeerd met spannende, aansprekende muziek van een muziekgezelschap dat past bij ‘Oud Ginneken’ zal Ton van Dun – expert op het gebied van de geschiedenis van Ginneken - ons iets vertellen over het ontstaan van de nederzetting en de kerk met kerkhof. Dr. Schulten vertelt over het monument van generaal Chassé (dat door Defensie nog zal worden gerestaureerd) en daarna is dan het woord aan Mevr. Dr. Brenda Mathijssen die zal vertellen over moderne rouwrituelen.

Medewerking verleent onze Cantorij en na een daverend stuk muziek
– u wordt uitgenodigd mee te zingen! – kunt u een rondgang over het kerkhof maken, waarna er vanaf kwart voor vijf een drankje voor u klaar staat in Mariëndal.

Nogmaals, u bent van harte uitgenodigd!

(Jan Potgieser, secretaris van het College van Kerkrentmeesters)