Afscheid van Huize de Werve

Afscheid van Huize de Werve

27-03-2016


Al eerder berichtten wij u dat Huize de Werve eind van het jaar gesloten zou worden. Nu is dat heel wat vervroegd. Er waren tot voor kort nog 6 bewoners die inmiddels zijn herplaatst Op 10 maart 2016 is Huize De Werve definitief gesloten.

De toenmalige Hervormde Gemeente Ginneken heeft, op initiatief van ds. B. ter Haar Romeny, de Stichting Huize de Werve opgericht op 29 juni 1924 en werd een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit hemzelf, de diaken Koos van Ouwerkerk en Notaris Beker.

Nadat de financiering rond was is de bouw gestart en op 14 december 1929 werd Huize de Werve als “Tehuis voor Ouden van Dagen” in gebruik genomen.

Vrijdag 4 maart 2016 was er de laatste kerkdienst, een oecumenische dienst. Pastor B. Kortman en ds. Eward Postma leidden deze plechtigheid, bezocht door een paar bewoners en een aantal vrijwilligers van eertijds. Ds. Postma sprak over de verzelfstandiging van de maatschappij. De overheid die zich terug trekt. Hij hoopt dat de bewoners zich elders snel thuis kunnen voelen. God gaat met hen mee.

Aan het eind van de dienst sprak de voorzitter van de kerkenraad, Jan Schipper, een afscheidswoord. Hij verhaalde over het rijke Roomse leven, zo ook het rijke Protestantse leven in Ginneken. De NH kerk stichtte de Werve, de dr. De Visserschool en de Bieberg. De verzuiling op het hoogtepunt. Nu wordt alles teruggedraaid en zorgt de burger voor zichzelf.

Het waren goede jaren in de Werve. Veel dominees zijn er voorgegaan. Het personeel en veel vrijwilligers hebben er goed werk gedaan om het aangenaam voor de bewoners te maken. Het is het einde van een tijdperk. Adieu Huize de Werve!

Zover als bekend worden er appartementen gebouwd, de gevel blijft behouden zo ook het trappenhuis en de glas in lood ramen.

Annet van Zijl, scriba