Vacatures: Kerkrentmeester en Scriba

Vacatures: Kerkrentmeester en Scriba

27-03-2016


U begrijpt het al, er worden mensen gezocht om de organen van de kerkenraad voltallig te houden. Het werk in de kerk moet voortgang vinden en iedereen zal op zijn tijd daaraan een bijdrage moeten leveren.

De kerkrentmeesters willen graag uitbreiding van het college. Het betreft het bijwonen van de vergaderingen en eventueel de opvolging van het besprokene.

Opvolging van de scriba van de kerkenraad. Het werk van de scriba is veelzijdig en vraagt wat meer beschikbare tijd.

De profielschets is als volgt:
- Meelevend lid van de gemeente
- Ervaring met secretariaatswerkzaamheden
- Systematische en organisatorische aanleg
- Teamspeler, dit geldt voor alle kerkenraadsleden
- Voldoende beschikbaarheid

De werkzaamheden van een scriba zijn:
- Opstellen van de agenda’s voor moderamen en kerkenraad in samenwerking met de voorzitter. Deelnemen aan de vergaderingen van moderamen en kerkenraad Notuleren van de vergaderingen.
- Volgen van punten uit de vergadering.
- Vergaderrooster maken.
- Het verzorgen van de post.
- De voor de gemeente belangrijke zaken uit de vergaderingen samenvatten in een artikel voor Kerknieuws.
- Uitnodigen van nabestaanden voor de gedachtenisdienst eind november.
- Taken als ouderling.
- Dienst doen als ouderling in de kerkdienst.

Verdere informatie is te verkrijgen bij de betreffende personen of bij de voorzitter van de kerkenraad dhr. Jan Schipper.

Telefoonnummers vindt u achter in deze Kerknieuws.