Breda-Wismar-Arad

Breda-Wismar-Arad

9-03-2016


Zomerontmoeting

Dit jaar zal de Zomerontmoeting plaatsvinden van vrijdag 19 t/m dinsdag 23 augustus in Wismar. Zoals altijd verblijven we daar bij gastgezinnen. Het thema is:
    ‘De zee’
, en voor zover ik begrepen heb komt het Bijbelverhaal van Jona dan ook aan bod! Het wordt ongetwijfeld weer een heel bijzondere ontmoeting!

Heeft u/ heb jij interesse om mee te gaan (de eigen kosten zijn minimaal) of wilt u/ wil jij eerst nog wat nadere informatie neem dan contact
op met mij of met Pieter Harder, tel. 06-47272537 / email pieter.harder@brabantwater.nl

Afscheid en verwelkoming

Waarschijnlijk weet u niet beter dan dat Jettie Wouters onze secretaris is. En dat klopt ook wel, want sinds 1997 is zij lid van onze contactgroep en in het jaar 2000 heeft zij het secretariaat op zich genomen. Ontzettend plichtsgetrouw heeft zij 16 jaar lang dit werk verricht: vergaderingen mee voorbereid, brieven geschreven, ons allen met raad en daad bijgestaan, te veel om op te noemen!
Nu heeft zij, vanwege haar leeftijd, toch moeten besluiten dat het tijd is het werk over te dragen aan Pieter Harder. Pieter is reeds enkele jaren lid van de contact-groep en heeft zich bereid verklaard dit werk van haar over te nemen. Heel fijn! Wel blijft Jettie nog gewoon lid. Ook langs deze weg willen wij Jettie bedanken voor haar geweldige inzet als secretaris al deze jaren en wij hopen nog vele jaren gebruik te kunnen maken van haar expertise!

Donateursactie 2016

Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u met de vraag om een bijdrage om de contacten in Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. De contacten met de Evang. Luth. Gemeente in Wismar die voornamelijk bestaan uit kleine en grotere gemeente-ontmoetingen èn met de Autonome Evang. Luth. Gemeente in Arad waar behalve de ontmoetingen ook de hulp op het diaconale vlak en bij de gemeente-opbouw een grote plaats inneemt. Als voorbeeld hiervan noem ik u de €2.880 die wij jaarlijks bijdragen aan de maandelijkse verstrekking van 20 voedselpakketten voor minder draagkrachtigen en de €2.400 waarmee de gemeente daar een jaar lang de ruimte kan huren waar zij hun kerkdiensten, kinderkerk, gesprekskringen en jeugdactiviteiten houden.

Ook het jaarlijkse transport van ong. 95 m³ aan goederen, met de vele bananen-dozen met in uitstekende staat verkerende gebruikte kleding en huishoudtextiel, matrassen, fietsen, kinderwagens en nog vele andere zaken waar de mensen daar zo blij mee zijn, kost toch al gauw zo’n €3.500! Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons, ook voor dit ‘gewone’ werk, zult blijven steunen.

Daarom gaan er binnenkort weer zo’n 150 brieven de deur uit, samen met ons jaarverslag van 2015. Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige gift geven, dan is uw gift van harte welkom op bankrek.: NL81 INGB 0002 9825 73 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. (Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting) Graag o.v.v. ‘gift 2016’

Heel hartelijk dank! En wilt u eerst ons jaarverslag eens lezen, neemt u dan even contact op met Pieter Harder, tel. 06-47272537.

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter)

Tel. 076-514.65.23 – Email: w.frankfoorder@hccnet.nl