Gespreksavonden: Waar blijft de kerk? Opbouw in tijden van afbraak

Gespreksavonden: Waar blijft de kerk? Opbouw in tijden van afbraak

4-02-2016


Een 'liefdesverklaring', zo noemt theoloog Erik Borgman zijn jongste boek Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak (2015). De kerk is in een impasse terecht gekomen - er is weinig in de kerk om verliefd op te worden - maar houdt het daarmee op?

Borgman wil de impasse recht in de ogen zien, om tegelijkertijd te graven naar bronnen van kerk zijn. God wil toch ook vandaag leiding geven aan de kerk?

Zijn zoektocht, inclusief vragen en twijfels, heeft Borgman eerlijk en herkenbaar opgeschreven.

Hoewel de auteur voornamelijk de rooms-katholieke kerk in het vizier heeft, geven zijn gedachten ook daarbuiten voldoende stof tot nadenken. Als protestanten zitten we in hetzelfde schuitje en vragen we ons dikwijls af waar de kerk blijft.

Wil je in dit jubileumjaar mee in gesprek over de kerk vandaag?

Gedurende drie avonden wisselen we van gedachten naar aanleiding van gedeelten uit Borgmans boek. Tijdens de eerste avond zijn de inleiding en hoofdstuk 1 het vertrekpunt. Het is behulpzaam om die gedeelten vooraf al te lezen. Het boek is via de boekhandel te verkrijgen.

Wil je, in verband met de voorbereiding, uiterlijk 17 februari laten weten of je belangstelling hebt om mee te doen?


Tijd: dinsdag 23 februari, 1 maart en 8 maart, telkens van 20.00-21.30 u.

Plaats: Consistorie of Romenyhuis, Duivelsbruglaan 11 (Ginneken)


Begeleiding: ds. Eward Postma (076-5605682, of per email: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl)

Ds. Eward Postma