Kerkbalans 2016

Kerkbalans 2016

26-12-2015


De actie kerkbalans loopt in 2016 van zondag 17 tot zondag 31 januari. Dan zullen de vrijwilligers weer bij de gemeenteleden langs gaan om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen.

Wij hopen weer op een goed kerkbalans jaar, waarin weer voldoende wordt bijgedragen om de gemeente in stand te houden. Vorig jaar is dat gelukt. Nog steeds is de vrijwillige kerkelijke bijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerk. Wij werken er hard aan om die afhankelijkheid te verminderen maar tot op heden is uw financiële bijdrage hard nodig.

Het komende jaar is er wel een belangrijke verandering in de manieren van betalen van de bijdrage. In verband met het uitfaseren van de acceptgiro's in 2018 en de hoge bedragen die wij als gemeente moeten betalen voor incasseren van de acceptgiro's, zal deze manier van betalen worden gestopt. Alleen de eerste betaling in januari kan nog met een acceptgiro worden voldaan. Betalingen daarna zullen via automatische incasso of anders door u zelf moeten worden gedaan. Ik verzoek u bij het invullen van het toezeggingsformulier daaraan extra aandacht te besteden.

De kerkrentmeesters