ZWO

ZWO

26-12-2015


Na de dienst van 29 november bleven niet zo heel veel gemeenteleden koffie drinken in Mariëndal. Maar samen besteedden ze voor meer dan 213 euro in het tijdelijke filiaal van de Wereldwinkel! Hartelijk dank!!

De eerstvolgende ZWO-dienst vindt plaats op 7 februari 2016; dan in de Johanneskerk. Het is al traditie dat in deze dienst de gezamenlijke cantorijen hun medewerking geven. Er wordt aan gewerkt om dat ook nu weer voor elkaar te krijgen. In die dienst ronden we het huidige ZWO-project af. Voor de laatste keer collecteren we voor de Bredase stichting Care Karnataka.

Dat gebeurt die zondag in alle protestantse kerken van Breda. Genoemde stichting ondersteunt het werk voor gehandicapte kinderen in twee arme districten in het zuiden van India. De Bredase oprichters, Kees en Henny de Wit zullen in de dienst aanwezig zijn om met woord en beeld te laten zien wat er al is gedaan met het geld dat door u / ons, onder andere met de boekenmarkt, bij elkaar is gebracht. Vanzelfsprekend bent u hartelijk welkom in deze bijzondere dienst!

Nog altijd staat rechts in het portaal van een onze kerk een doos waarin postzegels en kaarten kunnen worden gedeponeerd. Het e-mailverkeer heeft het aantal poststukken drastisch doen teruglopen, maar dat neemt niet weg dat het verzamelen van zegels en kaarten nog steeds een waardevolle post(!) is voor Kerk in Actie. We kregen daarover onlangs bericht waaruit we een paar waardevolle opmerkingen doorgeven: alleen onbeschadigd materiaal heeft waarde, (let daarop ook bij het verpakken en verplaatsen), oudere kaarten zijn extra waardevol (staat nog ergens een doos op zolder?), kaarten “van naam” zijn gewild bij verzamelaars; te denken valt aan Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Anne Geddes e.a. maar ook van b.v. Unicef, Removos, Hartjeskaarten-voor-het-kind; geboortekaartjes.

ZWO kent de weg naar de afleveradressen. Daar worden de postzegels geweekt, de kaarten gesorteerd en vervolgens verkocht op beurzen en via internet. Een kleine moeite met een waardevol effect!

De ZWO-commissie