2016 – een dubbel jubileumjaar

2016 – een dubbel jubileumjaar

10-12-2015


Het jaar 2016 is een bijzonder jaar. Het blijkt een dubbel jubileumjaar te zijn. In 2016 is het 700 jaar geleden dat op de plaats waar nu ons kerkgebouw staat een kapel van de Parochie te Ginneken aan Laurentius werd gewijd en als parochiekerk in gebruik werd genomen.

Bovendien is het 375 jaar geleden dat de Protestantse Gemeente te Ginneken een zelfstandige gemeente werd. In 1641 gaf de classis toestemming aan Ginneken om zelfstandig een predikant te beroepen.

Deze memorabele momenten vindt de kerkenraad een feest waard. Er zijn al enkele ideeën. Een aantal activiteiten dat al op stapel staat – het op nieuw in gebruik nemen van de oude begraafplaats en het inluiden van het vernieuwde Mariëndal – zal goed kunnen bijdragen aan het bijzondere karakter van het komende jaar.

Doet het vooruitzicht van een jubileumjaar nog meer mooie ideeën opborrelen?

De kerkenraad moedigt u graag aan om alvast enkele ballonnetjes op te laten. Om in de plannen ook samenhang aan te brengen en activiteiten eventueel te spreiden over het jaar, zal de coördinatie van het jubileumjaar bij het moderamen van de kerkenraad liggen.

Meld u met ideeën en voor afstemming dus bij: Annet van Zijl, Gerlof Bosma, Bas de Geus, Jan Schipper en ds. Eward Postma.