Ommuring Oud-Ginneken

Ommuring Oud-Ginneken

6-12-2015


Aan de oplettende kerkganger zal het al lange tijd zijn opgevallen: het kerkhof rond de Laurentius wordt ommuurd. Een dezer dagen zal de nieuwe muur klaar zijn. Het is een project dat al lange tijd in voorbereiding was en waar inmiddels enkele maanden aan gebouwd is. De bestaande muur aan de kant van Mariëndal is opnieuw gevoegd, maar dit betrof slechts een kleine begrenzing van het kerkhof.

Het is een paradoxale beweging. Onze kerk met haar gemeenschap zal zich de komende jaren meer en meer naar buiten openstellen, terwijl een muur verder opgetrokken wordt. Toch zal dit geen tegenstelling maar een paradox blijken.

Zelf ziet het College van Kerkrentmeesters dat in goed overleg en samenwerking met o.a. Zuylen en HMV-architecten tot dit resultaat is gekomen de ommuring graag als het sluitstuk van wat ooit aan het begin van de vorige eeuw met ds. Ter Haar Romeny werd ingezet: het brengen van onze Laurentiuskerk tot de vorm van een Anglicaanse kerk. De liturgische beweging hechtte veel waarde aan de architectuur van de kerkgebouwen, waarbij de kruisvorm terug te zien zou moeten zijn. Zo ook onze Laurentiuskerk. Daarnaast werden er ook in die tijd nieuwe kerken gebouwd naar het voorbeeld van Anglicaanse kerken. Dominee Creutzberg spoorde in 1911 in IJmuiden aan tot de bouw van een kerk in Anglicaanse stijl en tot de bouw van een zelfde type kerk in ’s Gravenhage, de Duinoordkerk, in 1922. Delen van deze kerk zijn nog te vinden in de Apostel-kapel van de Kloosterkerk, ook te ’s Gravenhage.

Karakteristiek voor een Anglicaanse kerk was een ommuurd kerkhof, vanzelfsprekend rondom de kerk. Dit is op zich weer terug te leiden naar het ideaal van de Middeleeuwen, waarbij de ommuring een oase bood voor de pelgrim in een leven vol ontberingen.

Of dominee Ter Haar Romeny ooit een muur rondom het kerkhof voor ogen heeft gehad, laat ik nu graag in het midden. De symboliek van een plek, Oud-Ginneken gedoopt, voor ieder die rust zoekt en verdieping mag voor zich spreken. Die aantrekkingskracht reikt hopelijk tot ver buiten de muren.

In het voorjaar van 2016 willen we graag stilstaan bij het heugelijke feit dat onze Laurentiuskerk gesierd wordt met een fraaie muur rondom een kerkhof waarin niet alleen de geschiedenis van Ginneken haar weerslag vindt maar zelfs die van Nederland, gegeven het Citadelmonument.

Houd Kerknieuws in de gaten. Wij houden u op de hoogte.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerlof Bosma.