Breda-Wismar-Arad: nieuwe opslag gezocht!

Breda-Wismar-Arad: nieuwe opslag gezocht!

13-11-2015


De gemeente Breda heeft ons laten weten dat wij begin december de stal aan de Gilzeweg, die wij al enkele jaren mochten gebruiken als opslag voor de hulpgoederen voor Arad, moeten verlaten. In die stal staan, na het transport van april jl., inmiddels al weer zo’n 18 pallets met dozen evenals een 15 matrassen en zo nog wat los materiaal. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog geen idee waar we hiermee naar toe moeten. Mocht u ergens in de buurt een lege loods of grote (droge) schuur weten die wij mogelijk zouden kunnen gebruiken, neemt u dan alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op!!

Welkom en Afscheid

Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat Annelies Poldervaart, lid van uw gemeente, onze gelederen is komen versterken. Renate Junker heeft, na vele jaren lid te zijn geweest, afscheid genomen. Wij danken haar van harte voor haar trouwe inzet.

Honing uit Arad

Er zijn nog 3 verschillende soorten te koop: voorjaarsbloemen, zonnebloemen en zomerbloemen. Goede natuurzuivere honing. De potjes van 240ml kosten € 3,50 per stuk en de opbrengst komt geheel ten goede aan het gezin Tothpal. Verkrijgbaar via Annelies Poldervaart, tel. 5657890.

Ondersteuning gezin Tothpal

Daar ds. Tothpal tot mei volgend jaar nog onvoldoende inkomen heeft van de bijenstal die hij aan het opbouwen is, doen wij opnieuw een beroep op u om een bijdrage zodat wij hiermee dit gezin met twee opgroeiende kinderen nog een half jaar kunnen blijven ondersteunen. Praktisch komt dit neer op ongeveer € 2500,-. Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom! Alvast heel erg bedankt namens ds. Tothpal en zijn gezin.

Uw gift zien wij graag tegemoet op bankrekening
    NL 81 INGB 0002982573 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda onder vermelding van ‘Gift project Béla.


Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter),
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl