Oecumene lezing: over geloof en economie

Oecumene lezing: over geloof en economie

4-11-2015


Voormalig IKON-pastor Bram Grandia zal dit jaar de oecumenelezing verzorgen. Zijn inbreng staat garant voor een nieuw licht op bekende en onbekende Bijbelgedeelten.
Wat kenmerkt een christelijk perspectief op economie?

Datum: donderdag 19 november, 20.00 uur
Plaats: Mariëndal, Duivelsbruglaan 13


U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.