Back to Basics !/?, di 3 november om 20.00u in de Markuskerk

Back to Basics !/?, di 3 november om 20.00u in de Markuskerk

21-10-2015


Deze maand verscheen het PKN-synoderapport ‘Waar een Woord is, is een weg’. Het stuk daagt kerkleden uit om na te denken en samen in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk. Het loopt niet weg voor de krimpscenario’s en de sombere voorspellingen. Ook niet voor het geluid dat veel mensen de manier waarop we nu kerk zijn steeds meer ervaren als een last – tijdrovend, energieverslindend en weinig inspirerend. Tegelijk wil het synodestuk een hoopvolle weg wijzen. Het begint met de oproep van Jezus aan zijn leerlingen om op weg te gaan zonder allerlei ‘overtollige ballast’ (Marcus 6:7-9). Durven we het aan om onze ‘kerkcultuur’ los te laten en ‘back to basics te gaan’, terug naar waar het echt om gaat?

Synodescriba Arjan Plaisier, die het stuk schreef, haalde de voorpagina van Trouw. Zijn opmerkingen maakten veel discussie los, ook in onze gemeentes. Want wat zijn onze ‘basics’? Zijn we het daarover eens? En hoe maak je als gemeente bijvoorbeeld de overgang naar een ‘lichtere organisatievorm’ (een ‘netwerk’) zonder helemaal stuurloos te worden? We willen graag met u daarover in gesprek en nodigen u van harte uit om met ons mee te praten op dinsdag 3 november om 20.00u in de Markuskerk.

ds. Eward Postma (PG Ginneken)
ds. Ton van Prooijen (PG Breda)

De artikelen in Trouw zijn na te lezen via:
Ajran Plaisier voortdurende fusies zijn niet vol te houden

en: We beginnen gewoon opnieuw.

Het synoderapport is terug te vinden op:
Waar een Woord is is een weg.