Beroepingscommissie samengesteld

Beroepingscommissie samengesteld

01-01-2013


Onlangs hebben we als kerkenraad de beroepingscommissie samengesteld. De kerkenraad heeft geprobeerd een groep betrokken mensen te vinden die samen een doorsnee van de gemeente vormen. Na de zomervakantie zal de beroepingscommissie van start gaan met haar zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Zij krijgt de opdracht een predikant te zoeken die samen met de gemeente wil werken aan de toekomst. Daarbij maakt zij gebruik van de profielschets zoals die is gepubliceerd in Kerknieuws nummer 4.


De beroepingscommissie is samengesteld uit de volgende personen:


Simon Kat lid van de cantorij en van de liturgiecommissie;

Henk Kok bezocht jarenlang nieuw-ingekomenen;

Marloes Nicolai namens de ouders van de Kleine Kerk;

Annelies Poldervaart voorzitter van het Vriendschappelijk Huisbezoek;

Hennie Rijnkels lid van de pr-commissie en voorheen diaken;

Wim Wilms kerkrentmeester;

Bas de Geus voorzitter van de diakonie en lid van de cantorij.


Wij wensen de commissie veel succes en wijsheid toe bij het uitvoeren van deze belangrijke taak.