Proeverij – Nieuwe liederen in het Liedboek

Proeverij – Nieuwe liederen in het Liedboek

14-10-2015


In het nieuwe Liedboek (2013) staan tal van liederen die niet in het Liedboek voor de Kerken (1973) stonden. Mondjesmaat zingen we af en toe al van die nieuwe liederen, maar een heel aantal blijft nog buiten beeld. In deze cursus zullen we bij een aantal nieuwe liederen wat langer stilstaan: we verkennen de zeggingskracht van tekst en muziek. Onder andere komen enkele Scandinavische liederen aan bod die nu voor het eerst vertaald zijn.

Leiding: Ds. E. Postma
3 en 10 november
10.00 - 11.45 uur
aanmelden vóór 30 oktober
via email: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl