Breda-Wismar-Arad: verslag Zomerontmoeting 2015

Breda-Wismar-Arad: verslag Zomerontmoeting 2015

9-10-2015


Vrijdagavond 28 augustus: Na een aantal maanden van voorbereiding was het dan zover: Als eersten arriveerden er 6 gasten uit Wismar en even later 8 gasten uit Arad bij ons thuis in de Pottenbakkerstraat. Een vreugdevol weerzien! Het was fijn dat er, naast alle bekende gezichten, ook nu weer een paar mensen bij waren die nog niet eerder in Breda waren. Na de soep en de broodjes werden de gastgezinnen (die wij gelukkig ook dit jaar in voldoende mate gevonden hadden) gewaarschuwd en konden de gasten naar hun logeeradres.

Zaterdag 29 augustus: Vanaf 10.00u. stond in Mariendal de koffie al klaar, evenals ons gemeentelid Victor Witter die werkzaam is bij het Waterschap. Hij vertelde, vergezeld van een mooie power-pointpresentatie, hoe wij in Nederland ‘de voeten drooghouden’.
Na de lunch vertrokken we voor een wandeling langs de Mark naar de eerste stuw ter hoogte van de Bieberg. Daar legde Victor nogmaals uit hoe een en ander werkte. Het weer werkte fantastisch mee en na nog een kopje koffie in Mariendal zwermden onze gasten uit over de braderie in het Ginneken.

Tegen de avond gingen we naar de Johanneskerk voor de maaltijd en het avondprogramma. Een aantal jongvolwassenen uit onze gemeente had gezorgd voor een heerlijk, afwisselend buffet met voor ‘elck wat wils’.

Het avondprogramma, onder leiding van ds. Saskia van Meggelen, begon met een power-pointpresentatie over rivieren en vervolgens hoorden we, in drie talen, het verhaal van de Heilige Christoffel, waarna wij in groepjes ingedeeld werden en met elkaar spraken over ‘Rivieren’ aan de hand van een drietal vragen. Om u hiervan een indruk te geven: een van deze vragen luidde:
In Ezechiël 47 ziet de profeet een rivier uit de tempel stromen. Deze brengt leven en vruchtbaarheid. Ze wemelt van vis en allerlei vruchtbomen groeien aan de oever van de rivier. Beeld van de overvloed die God wil geven. Welke overvloed, rijkdom hebt u van God ervaren?

Zondag 30 augustus begon in een goed gevulde Johanneskerk met een Dienst van Woord en Gebed. Met ds. Saskia van Meggelen, met lezingen en voorbeden in de verschillende talen. Ook werden er 4 nieuwe kaarsen aangestoken met daarop het logo van onze contacten. Éen voor elk van de drie partnergemeentes en een extra voor de familie van Laci Farkas, een zeer gewaardeerd kerkenraadslid uit Arad die onlangs overleden is.
Een groetwoord uit Wismar werd uitgesproken door Jochen Wittenburg en vervolgens sprak een geëmotioneerde ds. Béla Tothpal uit Arad zijn grote dank uit voor alle steun en bemoediging die hij ondervonden had toen hij in de gevangenis zat. Ook dat heeft hem kracht gegeven in die moeilijke tijd.

Na het uitgebreide koffiedrinken, vergezeld van lekkere taart gebakken door een aantal Johanneskerkmensen, gingen we naar de Lutherse Kerk in het centrum voor de lunch en het middagprogramma. Dat begon met een workshop ‘Lofprijzing en dans’ die gegeven werd door ds. Saskia van Meggelen. Heel bijzonder om niet alleen met je stem God te loven maar ook door dans! Iedereen deed mee!

Daarna werden er groetkaarten geschreven en versierd voor de mensen van de Johannes- en de Martinuskerk die op 27 september in een oecumenische dienst samenkomen t.g.v. de Vredesweek. Deze kaarten gaan vergezeld van een geadresseerde envelop, zodat de mensen die een groetkaart ontvangen er ook een terug kunnen sturen. Zo leggen we als bruggenbouwers kleine verbindingen tussen daar en hier…..

De avond begon met een vesper in de Markuskerk o.l.v. ds. Ton van Prooijen en daarna wachtte ons (wij waren met 36 personen) een heerlijke barbecue op de binnenplaats van de Markuskerk.

BWA 2015 zomerontmoeting

Maandag 31 augustus: Met 14 gasten en 6 mensen van hier reisden we af naar Dordrecht, de stad van de 3 rivieren (Merwede, Noord en Oude Maas). Als eerste werd daar de Ark van Noach bezocht. Echt een bezienswaardigheid!

Daarna met de waterbus naar de Merwekade. Daar kwamen 2 Duitstalige gidsen om ons de mooiste plekjes van Dordrecht te laten zien. En ook nu hielden we het droog (net als zondag), ondanks dreigende luchten, totdat we weer bij de waterbushalte stonden te wachten en eenmaal op de weg naar huis gingen de hemelsluizen vol open. Wat waren we blij dat we het er droog af hadden gebracht! Eenmaal terug in Breda gingen alle gasten voor de avondmaaltijd en de laatste overnachting naar hun gastgezinnen.

Dinsdagmorgen 1 september: Voor de laatste keer kwamen we bijeen in de kerk in Ginneken voor de ‘Reisesegen’ waarbij ds. Eward Postma voorging.
Regien de Ruiter deelde aan onze gasten mooie kaarten uit met in hun eigen taal het ‘Onze Vader’(uit haar collectie van 18 Onze Vaders), dankwoorden over en weer werden uitgesproken en tot slot lazen wij het gedicht van Bram Vermeulen: ‘ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde’. Veel kun je denken bij dit gedicht, maar wat wij vanuit ons geloof mogen weten is dat als wij een steen verleggen in de rivier van het leven, hoe klein ook, dit altijd de loop van het water zal veranderen, omdat Christus in zijn leven en sterven een reuze steen verlegd heeft en dat wij hem mogen navolgen.
En zo namen wij afscheid van elkaar: ‘Goede reis en tot volgend jaar in Wismar!

Dankjewel: Opnieuw kunnen wij terugzien op een paar geweldige dagen. Het was een feest waaraan zovelen van u meewerkten op heel veel verschillende manieren. Gastgezinnen, kosters, koks en kokkinnen, predikanten, sponsoren en u, als ‘gewoon’ gemeentelid, allemaal ontzettend bedankt!

Mieke Frankfoorder (vz)