Nettie van Wijk 65 jaar!!

Nettie van Wijk 65 jaar!!

01-01-2013


Onze kosteres, Nettie van Wijk, wordt op 11 september 65 jaar, waarmee we haar en haar man Harm, mede namens onze gemeente, van harte geluk wensen. Wij hopen dat zij nog vele jaren in goede gezondheid met haar man van het leven mag genieten.

De kerkrentmeesters zijn haar zeer erkentelijk voor al het werk wat zij al sinds 1994 voor onze kerk doet en we zijn blij dat zij dit werk nog tot eind volgend jaar wil voortzetten.

Natuurlijk past hierbij ook een woord van dank aan haar echtgenoot Harm die haar vaak in haar werk ondersteunde en eveneens veel heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de kerkelijke gemeente.

Wij wensen het kostersechtpaar een feestelijke dag toe en Gods zegen.