CURSUS:  Omgaan met dementie

CURSUS: Omgaan met dementie

6-09-2015


Iemand met dementie verandert. Op bezoek gaan kan daarom wel eens lastig zijn. Kun je wel aansluiten bij de belevingswereld van de persoon met dementie? Wat blijft erover als een 'gewoon' gesprek niet meer gaat?

In deze cursus wisselen we ervaringen uit, staan we stil bij eventuele eigen verlegenheid en gaan we na wat 'werkt'. Op welke manieren kun je aansluiten bij de belevingswereld van iemand met dementie?

De cursus is in eerste instantie gericht op wie als vrijwilliger (ook) mensen met dementie bezoekt; vanuit de kerkelijke gemeente vinden we het belangrijk om na te gaan waar liefdevolle zorg uit kan bestaan, juist als iemand ons dreigt te 'ontglippen'. De verwachting is dat we hier steeds meer mee te maken zullen krijgen.

Ook wie geen vrijwilliger is, maar zich in de thematiek wil verdiepen, is van harte welkom om mee te doen. Omdat het onderlinge gesprek een belangrijk onderdeel van de cursus is, is er een beperkt aantal deelnemers. U kunt het volgende verwachten:

a. uitwisseling van ervaring;
b. kennis opdoen over wat dementie is;
c. handreikingen om ermee om te gaan.

Tijdens de derde bijeenkomst zal ds. Niels den Toom (geestelijk verzorger Thebe Breda) te gast zijn en ervaring uit zijn werk inbrengen.

Begeleiding: ds. Eward Postma en ds. Niels den Toom (Thebe Breda)

Data: 15 september, 29 september, 13 oktober 2015, telkens van 19.45 - 21.15 uur

Aanmelden: graag vóór 9 september via:
predikant@protestantsegemeenteginneken.nl
Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.


Locatie: Romenyhuis (Duivelsbruglaan 11)

Literatuur: We lezen gedeelten uit: Annemarie Roding-Schilt, De dementie-vriendelijke Kerk. Geestelijke zorg bieden aan dementerende leden van de geloofsgemeenschap (Gorinchem 2015).

Het boekje is uitgegeven bij Narratio en kost 10 euro.