Boekenmarkt zaterdag 5 september in Mariëndal

Boekenmarkt zaterdag 5 september in Mariëndal

13-08-2015


Het werelddiaconaat van de protestantse kerken van Breda, Ginneken en Prinsenbeek organiseert dit jaar weer de boekenmarkt.

De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de financiering van ons nieuwe project in Zuid-India. De Stichting Care Karnataka is een initiatief van de Bredase fam. De Wit, die in Zuid-India bezig zijn een school te bouwen voor meervoudig gehandicapte kinderen. De ZWO zamelt geld in voor de aanschaf van therapeutische materialen voor onder andere fysiotherapie, spraak- en gehoortherapie en voor creatieve therapie op de ze school.

Van harte welkom, uw hulp wordt heel goed besteed.
Tijdens de boekenmarkt is er ook extra informatie van het goede doel aanwezig.

De boekenmarkt begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Entree: € 1,00 voor het goede doel.

Parkeren mogelijk op het Schoolakkerplein.