Beelden in en om de kerk van Ludovicus van Eijnatte

Beelden in en om de kerk van Ludovicus van Eijnatte

1-08-2015


In de maand augustus en met open monumentendag 13 en 14 september zijn er voor het vierde jaar beelden te bezichtigen in en om onze kerk. Dit jaar vijf beelden onder het thema ‘"Tempels en Kathedralen". De twee kathedralen in Arduin en Comblanchien staan op het gazon buiten tussen de muur van de Duivelsbruglaan en de kerk. Binnen in de kerk staan twee kleinere tempels in Arduin, met in het midden het beeld ‘Kringloop van het licht’ in Albast. Architecturale rustplekken, bakens, waarin je thuis kunt komen en er worden verbindingen gelegd met oude culturen. De periode van architectonische ontwerpen resoneren door in mijn beelden en door een compositie met de elementen van steen wordt getracht een evenwicht tot stand te brengen tussen materiaal, vorm en inhoud en door het weglaten de essentie te vatten.
De beelden onthullen daarmee gedachten van rust, geborgenheid, troost en overdenking.

Openingstijden: In de maand augustus op zaterdagmiddag,tijdens rondje open kerk op de woensdagmiddagen, kunstroute Ginneken op 29 en
30 augustus en met open monumentendag 13 en 14 september.

Beelden buiten: Kathedraal – H: 100 cm – Arduin . Kathedraal van de ziel – H : 141 cm – Comblanchien,Arduin .

Beelden binnen : Tempel I – H: 44,5 cm + 90 cm sokkel – Arduin , Travertin - Tempel II – H ; 50 cm + sokkel 90 cm -Arduin. Kringloop van het licht – H : 59 cm + sokkel 70 cm - Albast , Arduin

Meer informatie: www.ludovicusvaneijnatte.nl