Protestants Christelijke Ouderenbond, afd. Breda

Protestants Christelijke Ouderenbond, afd. Breda

11-07-2015


ACTIVITEITEN IN DE ZOMER

Koffieochtend op donderdag 13 augustus 2015 in ‘De Uitdaging’, Dorpsstraat 40, Ulvenhout. Tel: 076- 5449920, Aanvang: 10.30 uur.

Het bestuur hoopt op veel belangstelling!

Themamiddag

Op donderdag 10 september is onze eerstvolgende themamiddag. De heer Gérard van den Broek komt nogmaals vertellen over vogels in Nederland. Hij is vorig jaar ook bij ons geweest en er viel toen zoveel te vertellen dat het bestuur hem nu weer heeft uitgenodigd. Hij laat ook prachtige dia’s zien. Van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Markuskerk.

Voor vervoer of inlichtingen: Wilma Bondzio-Hupkens, 076-5228628, uh.bondzio@zonnet.nl

Namens het bestuur, Wilma Bondzio-Hupkens, secretaris.