Zaterdag 30 mei as. vrijwilligersmiddag

Zaterdag 30 mei as. vrijwilligersmiddag

18-05-2015


Zo’n beetje alle extra werk dat in de kerk nodig is wordt door vele vrijwilligers gedaan. Te noemen valt: de Cantorij, de Open Kerk, Liturgiecommissie, Oecumenisch Beraad, Koffieschenkers en de Koffieochtenden, Collectanten, oppassers in de Crèche, leiding Kleine Kerk, ZWO en mensen van het Kerkelijk Huisbezoek, opknappers van het Romenyhuis en nu Mariëndal, redactie van Kerknieuws, de lopers voor Kerkbalans, medewerkers op het Kerkelijk Bureau en niet te vergeten de Kerkenraad. En er zullen er nog wel meer zijn die bij de kerk betrokken zijn en zich daarvoor inzetten.

Op zaterdag 30 mei wordt daarom aan alle vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten voor het reilen en zeilen van onze gemeente, een gezellige middag georganiseerd.

De middag begint om 14.00 uur met een kopje koffie of thee met gebak. Daarna volgt een ludieke conference waarin u stevig aan de tand gevoeld zal worden.

We besluiten de middag, ca. 17.00 uur, met een hapje-en-drankje.

U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Mocht u geen bericht hebben ontvangen dan geldt de uitnodiging in deze Kerknieuws ook voor u. Om een inschatting te kunnen maken hoeveel er die middag aanwezig zijn leggen we een ‘inschrijflijst’ klaar in Mariëndal. Wilt u daarop aangeven als u wilt deelnemen? Dan kunnen we ons goed voorbereiden.

Met hartelijke groeten,

Elly Wilms

Marguerite de Wilde