Breda – Wismar – Arad

Breda – Wismar – Arad

18-05-2015


Acceptgiro actie 2015
Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u met de vraag om een bijdrage om de contacten in Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. De contacten met de Evang. Luth. Gemeente in Wismar die voornamelijk bestaan uit kleine en grotere gemeente-ontmoetingen èn met de Autonome Evang. Luth. Gemeente in Arad waar behalve de ontmoetingen ook de hulp op het diaconale vlak en bij de gemeente-opbouw een grote plaats inneemt. Als voorbeeld hiervan noem ik u de €2.880 die wij jaarlijks bijdragen aan de maandelijkse verstrekking van voedselpakketten voor minder draagkrachtigen en de € 2400 waarmee de gemeente daar een jaar lang de ruimte kan huren waar zij hun kerkdiensten, kinderkerk, gesprekskringen en jeugdactiviteiten houden.

Ook het jaarlijkse transport van ongeveer 95 m³ aan goederen, met de vele bananendozen met in uitstekende staat verkerende gebruikte kleding en huishoudtextiel, matrassen, fietsen, kinderwagens en nog vele andere zaken waar de mensen daar zo blij mee zijn, kost toch al gauw zo’n
€ 3000.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons, ook voor dit ‘gewone’ werk, zult blijven steunen. Daarom gaan er binnenkort weer zo’n 175 brieven de deur uit, samen met ons jaarverslag van 2014.

Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige gift geven, dan is uw gift van harte welkom op bankrek.: NL 81 INGB 0002982573 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. (Uw gift is belastingaftrekbaar) Graag o.v.v. ‘gift 2015’

Heel hartelijk dank! En wilt u eerst ons jaarverslag eens lezen, neemt u dan even contact op met Jettie Wouters, tel. 5653988.

Ondersteuning predikantsgezin
Door allerlei omstandigheden die samenhangen met het vonnis dat in febr. 2012 over ds. Tothpal werd uitgesproken (en wiens detentie eind september vorig jaar, God zij dank, werd omgezet in een voorwaardelijke straf) is hij zeker tot midden volgend jaar niet in staat een eigen inkomen te verwerven. Daarom wordt hij nog steeds door ons ondersteund. Dit is mogelijk dankzij de ruime opbrengst van onze actie “gift Bela” van vorig jaar en een aantal gemeenteleden die nog steeds iedere maand of kwartaal een bijdrage overmaken. Ontzettend bedankt hiervoor! Wilt u ook nog een gift overmaken voor ds. Tothpal? Dat zou heel fijn zijn. Het banknummer vindt u hierboven. Vermeldt u er dan wel even nadrukkelijk bij ‘gift Bela’.

Bijzondere hulpgoederen gezocht
Wij zijn voor Arad nog op zoek naar:

- dames- en herenfietsen

- een scootmobiel of een electrische rolstoel voor een gemeentelid die een herseninfarct heeft gehad en nu nog maar moeizaam kan lopen.

- incontinentiemateriaal (m/v)

- looprekjes/wandelstokken

- handgereedschap (bijv. hamers,beitels, boormachines etc.)

Wij halen het graag bij u op!!

Inzameling voor het Kindertehuis:
Op de zondagen 12 april was er gelegenheid drogisterijartikelen voor het Kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in Arad in te leveren. Hieraan heeft u opnieuw ruimhartig gehoor gegeven! Vele tassen en tasjes werden bij de kerk ingeleverd.

Eind mei hopen wij opnieuw een transport te kunnen organiseren en al deze spullen zullen dan meegenomen worden. Namens alle kinderen en verzorgsters van het tehuis willen wij u hartelijk danken!

Paasgroeten
Met Pasen kregen wij uit beide zustergemeentes bericht dat ook daar onze verbondenheid herdacht was in de voorbeden. Zowel vanuit Arad als uit Wismar brengen wij u allen bij deze de hartelijke groeten over en tot weerziens eind augustus tijdens de Zomerontmoeting in Breda!

Mieke Frankfoorder (voorzitter)
tel. 076-5146523
email w.frankfoorder@hccnet.nl