400 jaar Zundert – Chaam, 30 mei

400 jaar Zundert – Chaam, 30 mei

17-04-2015


Dit jaar bestaan de kerkelijke gemeenten Zundert en Chaam beide 400 jaar. Reden tot feest. Er zijn het gehele jaar door diverse activiteiten georganiseerd in beide gemeenten. Op de websites van beide gemeenten vindt u de volledige programma’s.

Ter viering van dit feestjaar hebben Zundert en Chaam gezamenlijk voor genodigden uit de omliggende burgerlijke en kerkelijke gemeenten en andere genodigden een symposium georganiseerd op zaterdag 30 mei 2015 dat zal gaan over:

De Rol van de Kerk in de Participatiemaatschappij.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komt de uitvoering van de zorg meer in handen van de burgerlijke gemeenten. Naast professionele organisaties kunnen ook de kerken hierbij een rol vervullen door het bieden van praktische en pastorale hulp.

In dit symposium willen we de rol en taak van de kerk verder uitdiepen. Om welke hulp gaat het hierbij: praktisch, pastoraal, diaconaal? Welke hulp kunnen wij als kerkelijke gemeente bieden? Hoe kunnen we als kerkelijke gemeenten /parochies het beste samenwerken met andere kerken, en de burgerlijke gemeenten?

Drie sprekers houden een inleiding:

Michiel van Alphen, directeur van de Maatschappij van Welstand, een historische inleiding over de Maatschappij, in 1821 opgericht, ter ondersteuning van de protestantse gemeenten in Noord-Brabant.

Corrie de Jong, lid van de WMO-raad Gilze Rijen, een inleiding over het functioneren van de WMO op gemeentelijk niveau na een half jaar ervaring ermee.

Willy Meijnhardt, medewerkster van Kerk in Actie, Protestantse Kerk in Nederland, een inleiding over de rol en taak van de kerkelijke gemeenten bij de uitvoering van de WMO.

Voorzitter en gespreksleider is Piet Delhaas. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Het programma begint om 10 uur en eindigt om 12.30 uur. Vanaf 9 uur ontvangst met koffie.

Aansluitend is er een orgelestafette van 200 minuten op het historische Van Hirtum orgel dat dit jaar 200 jaar oud is. De estafette wordt verzorgd door studenten van het Tilburgse conservatorium onder leiding van orgeldocent Ad Sleuwen. Zij zullen steeds een half uur spelen, waarna er een kwartier pauze is, waarin belangstellenden kunnen komen en gaan. Voor genodigden is er na afloop van het symposium een lunch en gelegenheid tot napraten in de consistoriekamer van de kerk.

Wij zullen u graag begroeten op 30 mei, Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, 4861 AA Chaam.

Namens beide gemeenten: ds. Pieter Michiels, Richard Peters, Fred van Raaij, Joke van Oord-de Zeeuw.