Nieuws van de Kerkrentmeesters

Nieuws van de Kerkrentmeesters

17-04-2015


De actie kerkbalans heeft dit jaar minder toezeggingen opgeleverd dan vorig jaar. Uiteindelijk is een bedrag van € 88.137 toegezegd. Vorig jaar was dat € 92.000. Toen hebben ook meer leden een toezegging gedaan: 302 tegen dit jaar 255! Leden die alsnog een toezegging willen doen, wat hard nodig is, kunnen dit kenbaar maken aan de kerkrentmeesters.

Voor diegenen die hebben meegeholpen om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen zal er op 16 april ’s avonds van 20.00 – 22.00 uur een gezellig samenzijn worden gehouden als dank voor hun inspanningen.

Het renoveren van de begraafplaats “Oud Ginneken”, achter de kerk, vordert gestaag. De oude muur is grotendeels hersteld en binnenkort wordt begonnen met de bouw van de nieuwe muur. De voortgang is volgens plan.

De regenwaterafvoer aan de zuidzijde van de kerk is vernieuwd. Dit was noodzakelijk vanwege verzakkingen en verstopping door wortels van planten.

Door een team van vrijwilligers is een aanvang gemaakt met het opknappen van Mariëndal. Als u ook kunt en wilt meehelpen, laat het dan weten aan Bert de Wilde, tel: 0161-432093 of aan één van de kerkrentmeesters.

De penningmeester heeft zijn ‘papierwerk’ voor de jaarrekening 2014 opgestuurd naar de KKA (Kantoor voor Kerkelijke Administraties) die de jaarrekening opstelt en deze rond de zomer aan ons doet toekomen.

De kerkrentmeesters