Cappella Breda op Palmzondag in R.K. Laurentiuskerk

Cappella Breda op Palmzondag in R.K. Laurentiuskerk

26-03-2015


Cris de Coeur – Hartenkreten op Palmzondag met Cappella Breda olv Daan Manneke (in de R.K. Laurentiuskerk)

Passieconcert met de Totentanz van Hugo Distler

‘Palmzondag in Ginneken’ is een begrip geworden. Het eerste concert in deze reeks voerde Cappella Breda onder leiding van Daan Manneke uit op Palmzondag 2002. Op 29 maart 2015 om 16.30 uur krijgt deze traditie in de Katholieke Laurentiuskerk Ginneken aan de Ginnekenweg 333 haar vervolg.

Het hoofdwerk van dit concert is de Totentanz van de Duitse componist Hugo Distler (1908-1942) begeleid op orgel door Tommy van Doorn. Deze Totentanz bestaat uit een keten van veertien korte en scherp getekende madrigalen die steeds gevolgd worden door een dialoog tussen de Dood en de persoon die hij uitnodigt tot zijn ‘dans’. De hele samenleving passeert in de uitnodigingen; van hooggeplaatst tot eenvoudig, van jong tot oud.

Deze ‘figuren uit de samenleving’ waaronder de Bisschop, de Edelman, de Koopman, de Landsknecht, de Kluizenaar, de Boer worden vertolkt door de zangers van Cappella Breda. Allen raken er zich in het gesprek met De Dood van bewust, dat het leven een kort intermezzo is, voordat het eeuwige leven begint.

Het openingsmotet van dit concert, een compositie van Giovanni Clari (1677-1754) benut de tekst van de (voorchristelijke) oervorm van een cri de coeur: de tekst van psalm 130. ‘De profundis clamavi’: uit de diepten roep ik. Aansluitend volgt het aangrijpende anthem Hear my prayer, van Henry Purcell (1659-1695). Vervolgens van Antonio Lotti (1667-1740) het beklemmende achtstemmige Crucifixus ‘met stamelende accoordblokken’ van het Crucifixus etiam pro nobis. Van Heinrich Schütz (1585-1672), landgenoot en grote voorbeeld van Distler, zingen de sopranen het motet Eile mich Gott, zu erretten.

Na Distlers Totentanz eindigt het concert met een kort Requiem in Aeternam van de componist waarmee dit concert aanving: Giovanni Clari, kapelmeester in de San Petronia van Bologna.

Cappella Breda, Daan Manneke en Tommy van Doorn verwelkomen u graag met deze ‘andere passie’. Dit ‘Cris de coeur’ is een luister voor het oor.

(Toegangsprijs € 15,=, kinderen tot 16 jaar gratis. Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij: Vrije Boekhandel (Veemarktstraat 40, Breda) en Boekhandel van Kemenade & Hollaers (Ginnekenweg 269/271 Breda).