Visitatie 2015

Visitatie 2015

26-03-2015


Maandag 20 april a.s. wordt onze gemeente bezocht door twee visitatoren. Zoals u weet is het gebruikelijk dat vanuit de PKN, de kerk eens per vier jaar bezocht wordt.. U moet het zien als een soort huisbezoek. De kerk wil zich op de hoogte stellen van het “geestelijk welbevinden” van de plaatselijke gemeente in al haar geledingen.

De leidraad is deze keer “de kleine gemeente”.

De visitatoren zullen spreken met de dominee, kerkenraadsleden, afgevaardigden van de werkgroepen. Zij krijgen een aparte uitnodiging. Er is ook tijd om met gemeenteleden te spreken, de punten die naar voren komen, worden dan aan de kerkenraad voorgelegd.

De visitatie is op maandag 20 april. Voor de gemeenteleden is er gelegenheid om met de visitatoren te spreken van 19.00 – 19.30 uur. U bent er welkom.

Namens de kerkenraad

Annet van Zijl, scriba