Uitnodiging Voorjaarslunch: 23 april, 11.30 uur

Uitnodiging Voorjaarslunch: 23 april, 11.30 uur

26-03-2015


Gezien het grote succes van de vorig jaar gehouden kerstlunch, is het duidelijk dat dit Ginnekense evenement in een behoefte voorziet. Daarom is besloten hieraan een vervolg te geven door het organiseren van een voorjaarslunch.

Deze lunch – in de vorm van een driegangen menu! – zal worden gehouden op donderdag 23 april in Mariëndal, aanvang 11.30 uur

Deze lunch heeft vooral als doel het contact tussen de deelnemers te bevorderen.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Een vrijwillige bijdrage kunt u op de dag zelf in een daartoe bestemde doos deponeren. Dit wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.

U kunt zich opgeven vóór 15 april bij:

Mevr. A. Van Zijl, Verdilaan 11 4837CL Breda, 076-5415487.


Het aantal beschikbare plaatsen is helaas beperkt. Geef u dus op tijd op om aan deze gezellige lunch deel te nemen.

Bent u afhankelijk van vervoer, dan kunt u dat bij uw opgave doorgeven. Wij zorgen dan dat u veilig en wel bij de lunch aankomt en van daar ook weer kunt vertrekken.
Wij hopen dat wij velen van u op 23 april mogen begroeten.

Namens de Werkgroep Koffie-ochtend en de Diaconie,

Ronald Lameijer