Verslag vredeszondag

01-01-2013


Er zijn momenteel nog al wat perikelen en onbegrip over en weer omtrent de vieringen die wij als Protestantse Gemeente en Laurentius Parochie ‘buurzaam en duurzaam’ altijd hebben gehad. De afgelopen tien jaar was er een hartelijke verbondenheid met mij als protestantse (oecumenische) voorganger en de priesters van de Jeruzalemparochie en de pastorale werksters Elly Maas en Ria van Oorschot. De verbondenheid is er nog steeds en wij hebben samen het gebed om vrede en gerechtigheid met hart en ziel uitgesproken en gezongen. Er was spanning en er was warmte èn een grote opkomst van gemeente en parochie. Dat is Ginneken. Samen voor de Heer, al zoveel jaren. Hij is het die ons samenbrengt. Waar twee of drie in mijn naam samenzijn, daar ben ik in hun midden: ‘Neemt en eet. Komt allen tot mij’...