ZWO Nieuws

ZWO Nieuws

14-02-2015


Een feestelijke dienst was het op zondag 1 februari in de Lucaskerk! Vier cantorijen hadden zich gezamenlijk voorbereid op medewerking aan de Zondag voor het Werelddiaconaat, en dat was te merken! De kerk werd royaal met zang gevuld!

Minstens zo belangrijk als deze samenwerking was de ZWO-inbreng: leden van de commissie verzorgden de schriftlezing en de voorbeden, en voorzitter Bep Koldenhof bedankte voor het welslagen van het “Noordhoek-project” in Oeganda.

Vervolgens gaf hij het woord aan de heer Kees de Wit uit Breda die met goed gekozen woorden en beelden de aanwezigen warm maakte voor het volgende doel van ZWO-Breda-Prinsenbeek : € 5000 bij elkaar brengen voor de Stichting Care Karnataka.

Deze stichting opeert in twee arme districten in het zuiden van India (de heer de Wit kwam er net vandaan) in nauwe samenwerking met Norbertijnse paters. Twee van hen woonden de dienst bij, overkomen uit Leuven, waar ze een oplei-ding volgen. Binnenkort gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van een school voor speciaal onderwijs: er zijn veel gehandicapte kinderen, die vaak een geïsoleerd bestaan leiden.

Bij de school zal ook een afdeling voor de broodnodige fysiotherapie worden ingericht. Het doel van de nieuwe ZWO-actie is: bekostigen van modern mate-riaal voor deze afdeling. De collecte in deze dienst bracht ruim € 640.- op; een prachtig bedrag!

Op zondag 22 maart aanstaande verzorgt ZWO weer een tafel vol met Wereldwinkelproducten. Altijd weer verrassende, originele artikelen + eerlijk voedsel. Eindelijk een dag waarop uw kooplust op zijn juiste waarde wordt geschat.

De ZWO-commissie