Kerkbalans 2015

Kerkbalans 2015

4-01-2015


Ieder jaar wordt de actie KERKBALANS gehouden om geld in te zamelen voor de eigen gemeente. In 2015 is deze actie van 18 januari tot 1 februari. Dan zullen vrijwilligers weer bij u aan de deur komen om de envelop af te geven en binnen twee weken weer op te halen. Van u wordt gevraagd een toezegging te doen voor uw bijdrage voor het jaar 2015.

De bijdragen van de leden van de kerk zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Met het geld worden de dominee, de koster en de organist betaald, maar ook de energierekeningen, de belastingen, de verzekeringen en de administratiekosten. Ook de kerkdiensten en de gemeenteavonden worden met dit geld betaald. Dan zijn er natuurlijk ook nog de nodige kosten voor onderhoud en restauratie die moeten worden voldaan.

In 2015 zal de westgevel van Mariëndal groot onderhoud krijgen en zal de begraafplaats Oud Ginneken opnieuw in gebruik worden genomen nadat er omvangrijke bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Om bovenstaande zaken allemaal zonder problemen te kunnen financieren is veel geld nodig. De kerkrentmeesters doen hun uiterste best om alternatieve bronnen van inkomsten aan te boren om de lasten voor de gemeenteleden zo laag mogelijk te houden. Dat doen wij door de verhuur van de Kerk, Mariëndal en Romenyhuis als ook het uitbreiden van de mogelijkheden om begraven te worden op de Bieberg of de begraafplaats Oud Ginneken bij de kerk. Gelukkig zijn die initiatieven, tot op heden, redelijk succesvol.

De kerk blijft echter voor meer dan 60% afhankelijk van uw bijdrage. Het jaar 2013 hebben wij met een klein positief saldo kunnen afsluiten. Een positief saldo op jaarrekening is belangrijk voor het voortbestaan van onze kerk. Daarom bevelen wij deze actie kerkbalans weer van harte bij u aan. Wij houden u op de hoogte van de resultaten.

De kerkrentmeesters