Laatste berichten uit Arad

01-01-2013


1. Eind november vond in de stad Targovista het in juni gewraakte proces rond het gebruiksrecht van kerk en Lutherhuis plaats. Dit proces moest ver weg van Arad door een onpartijdige rechtbank opnieuw gevoerd worden.
Jammer genoeg besliste deze rechter in het nadeel van onze partnergemeente. Binnenkort zal er beroep aangetekend worden tegen deze uitspraak. De realiteit is dat dit nog heel lang gaat duren. De gemeente heeft haar kerkenraad opdracht gegeven uit te zien naar een andere locatie dan de Betsaal in het Lutherhuis om de kerkdiensten te kunnen houden. Dit vanwege de slechte verstandhouding met de ‘andere’ (de door de bisschop goedgekeurde) gemeente . Men voelt zich niet meer thuis daar.

2. Eerste Kerstdag werd ik gebeld door ds. Tothpal. Hij vertelde mij dat er op Kerstavond wel 122 mensen naar de dienst waren gekomen. Ook Kerstmorgen zat de Betsaal stampvol. God zij dank twee hele fijne diensten. Verder hadden enkele dames keihard gewerkt in de week ervoor om 200 kerstpakketten te maken en deze waren allemaal uitgedeeld. Ook daarvoor bedankte hij ons allemaal omdat wij met een, voor onze begrippen bescheiden, bijdrage dit mogelijk hadden gemaakt.