ZWO

ZWO

4-01-2015


De collecte op de zondag voor het Werelddiaconaat van 12 oktober jl. bracht het mooie bedrag van € 233,- op voor de “Noordhoek Foundation”. Dit project is daarmee definitief afgerond: het streefbedrag is ruimschoots bereikt. Geweldig zoals u zich voor dit doel heeft ingezet!!

De veldwerkers in Uganda zijn erg blij met onze bijdrage aan hun werk. In Kerknieuws leest u meer hierover in een brief van Marion Noordhoek.

Inmiddels staat een volgend project op stapel; ook nu weer met mensen uit onze omgeving. Henny en Kees de Wit uit Breda-Zuid vertegenwoordigen de Stichting Care Karnataka, genoemd naar een district in Zuid-India. In een deel van dit gebied leven ongeveer 150 lichamelijk en mentaal gehandicapte kinderen. Voor hen was tot voor kort alleen een verouderde fysiotherapie-afdeling beschikbaar. Stichting Care Karnataka bouwt nu in samenwerking met Paters Norbertijnen een school voor speciaal onderwijs waarin fysiotherapie en ook spraak-, gehoor-, ergo-, en creatieve therapie onderdeel worden van het schoolprogramma.

Er is grote behoefte aan voorzieningen en materialen voor het toepassen van genoemde therapieën. Bovendien zijn er boeken en films nodig om vooral de ouders te informeren over de zorg voor hun kinderen.
ZWO gaat zich met uw hulp inzetten om de aanschaf van deze zaken mogelijk te maken en zo de school te ontwikkelen tot een succesvol zorginstituut. Een poster in Mariëndal laat nog eens extra zien waar het om gaat.

Op zondag 1 februari is er een gezamenlijke ZWO-dienst in de Lucaskerk. Henny en Kees de Wit zijn dan net terug uit India. Zij zullen in en na de dienst uitleg geven over het project. Aan deze dienst wordt meegewerkt door de cantorijen van de Markuskerk, Lucaskerk, Prinsenbeek en Ginneken!

U bent natuurlijk van harte welkom in deze dienst!

Ook de opbrengst van de Boekenmarkt van 5 september 2015 zal ten goede komen aan dit project.

De ZWO-commissie.

(Anneke Schipper, Diny Koopmanschap, Greet de Geus, Willy Versteeg)