Breda-Wismar-Arad

Breda-Wismar-Arad

4-01-2015


Werkbezoek aan Arad (begin november 2014)
Kort na terugkeer van de heer Pieter Harder en mevrouw Mieke Frankfoorder is er een uitgebreid verslag gemaakt van het werkbezoek. Na de kerkdienst van 9 november jl. is dit verslag aan de kerkgangers uitgereikt. Het is te omvangrijk om in zijn geheel op de website te plaatsen. Vandaar enkele belangrijke punten hieruit,

Verheugend was het Ds. Tothpal weer als vrij man te ontmoeten; er kon weer over alles worden gesproken. Op 31 oktober was er de ontvangst door gemeenteleden in de kerkzaal waar aansluitend Hervormingsdag in een kerkdienst is gevierd. Zondagmorgen een mooie kerkdienst met de viering van het Heilig Avondmaal.

Op maandagmorgen het bejaardenhuis bezocht waar momenteel 140 mensen wonen. Als de winterkou het gebied overspoelt komen daar nog zo’n 35 mensen bij. Mensen die normaal dakloos zijn. De directrice bedankte voor alle uit Breda ontvangen goederen.

In de middag is het kindertehuis bezocht. Ook daar bedankt voor de hulp uit Breda, want ook Roemenië bezuinigt op de kosten voor de zorg.

Met Ds. Tothpal en zijn gezin gaat het weer goed. Ze zijn dolgelukkig dat ze weer bij elkaar zijn. Vorige week zijn zij, vanuit een mini 2-kamer-flatje, verhuisd naar een, naar Roemeense begrippen, goede etagewoning waarin de kinderen (12 en 17 jaar oud) nu elk weer een eigen slaapkamer hebben.

Het was een hele nare tijd, maar zij blijken in staat de draad weer op te pakken en positief vooruit te kijken. Uiteraard zijn er nog wel voorwaar-den verbonden aan zijn vervroegde vrijlating. Zo mag hij van de rechter de komende 1,5 jaar zijn ambt als predikant niet uitoefenen. Grofweg betekent dit dat hij niet formeel in toga mag optreden. Maar samen met andere gemeenteleden een kerkdienst houden kan wel. Zolang hij zijn toga niet aan heeft is hij ‘gewoon’ een gemeentelid. Ook bij de viering van het Avondmaal zondagmorgen was dat duidelijk. Bij een begrafenis van een vriend kon hij geen pastor zijn, maar wel als goede vriend uit de bijbel lezen en troostende woorden spreken.