Inzegening Oosters-orthodoxe Kapel te Zegveld

Inzegening Oosters-orthodoxe Kapel te Zegveld

23-11-2014


Op 27 september jl. werd de rode kapel bij het huis van onze vorige predikant Ds. Pieter Masmeijer in Zegveld ingezegend door Vader Hildo Bos (44) van de Russisch-orthodoxe Kerk te Amsterdam. Op 27 september wordt een van de twaalf feesten, de Kruisverheffing, van die kerk gevierd. Het Kruis waaraan Christus gestorven is wordt ook gezien als teken van Verlossing en Bevrijding en dat staat op die dag centraal.

Vader Hildo kwam naar het Groene Hart om de Kapel met de Liturgie van de Inzegening een speciale plaats te geven als gewijde ruimte waar mensen te midden van Bijbelse voorstellingen kunnen bidden, overdenken, spreken en stil zijn.

Het is nu niet meer “zomaar een rood geschilderd tuinhuis”, maar een kapel waar eventueel in kleine kring een rouw- trouw- of gedachtenis-viering kan plaats vinden.

Ds. Masmeijer geeft door het jaar heen in zijn woning korte cursussen over de Monnikenberg Athos in Griekenland, over Iconen, de Oosters- Orthodoxe Kerk en Kerkmuziek (Russisch/Grieks). Elke cursusbijeen-komst wordt dan in de kapel met muziek of een stil moment afgesloten.

Voor geïnteresseerden: inf.winmas@tiscali.nl

NB. Vader Hildo Bos is getrouwd en heeft 2 kinderen en is, naast zijn Priesterschap, Congres-tolk Russisch.