Breda-Wismar-Arad

Breda-Wismar-Arad

23-11-2014


Werkbezoek aan Arad
Van 31 oktober t/m 4 november brachten Pieter Harder en ik het jaarlijkse werkbezoek aan Arad. Ditmaal een bezoek met een feestelijk randje. U las het al in het vorige nummer dat ds. Béla Tothpal weer vrij is en dat mag gevierd worden! Wij weten best dat hiermee de problemen natuurlijk niet ten einde zijn, de toekomst van de gemeente is nog een grote zorg, maar nu kan hij samen met zijn gemeente zoeken naar de best mogelijke oplossing.

Behalve gesprekken met predikant en kerkenraad brachten wij ook een bezoek aan het Kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen en het bejaardenhuis. Naar beide instellingen gaat met ieder transport ook een hoeveelheid hulpmateriaal mee, waarvoor men altijd zeer dankbaar is. Omdat op het moment van schrijven van dit artikel de reis nog moet beginnen hoop ik u de volgende keer een verslag ervan te kunnen geven.

Jubileum
Dat actief meewerken aan de contacten met Wismar en Arad dankbaar en leuk werk is bewijst wel het feit dat deze maand Rob Frankfoorder 25 jaar lid is van de Diaconale Contactgroep. Een felicitatie waard!

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter),
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl