Voedselbankinzameling: 1,2, 8 & 9 november

Voedselbankinzameling: 1,2, 8 & 9 november

9-10-2014


De Diaconie vraagt uw medewerking

De 1e woensdag van november wordt van oudsher in de Protestante Kerken de Dankdag voor het Gewas en de Arbeid gevierd. Langzamerhand is dit gebruik in onze geïndustrialiseerde en geïnformatiseerde maatschappij in de vergetelheid geraakt. Alleen in agrarische gebieden vindt deze viering nog plaats.

De diaconie wil op andere wijze weer inhoud aan deze dag geven. Daarom vragen wij uw aandacht voor een speciaal goed doel: de Voedselbank in Breda. Momenteel ontvangen ruim 400 gezinnen in Breda en omstreken, waaronder 450 kinderen van baby tot puber, eenmaal per week een doos met levensmiddelen. De veelal eenoudergezinnen zijn geselecteerd via het maatschappelijk werk. De Voedselbank Breda is één van de weinige voedselbanken die geen subsidie van de gemeente krijgt. Ze moeten het dus hebben van giften en donaties.

Daarom houdt de diaconie op zaterdag 1 en 8 november en op zondag 2 en 9 november een grote inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Breda. Door uw bijdrage kunnen dan nog meer mensen worden geholpen in deze voor velen toch al dure tijden.

De goederen kunnen aangeleverd worden in Mariëndal, op zaterdag 1 of 8 november tussen 10.30 en 12.00 uur en op zondag 2 of 9 november van 9.30-10.00 uur en van 11.15-12.00 uur.Voor verdere informatie kunt u bellen met dhr. B. de Geus, tel. 076 56 51 627

Wij halen, indien nodig, de producten ook op bij u thuis.