Verdiepingscursus /boekbespreking: Ontheemd

Verdiepingscursus /boekbespreking: Ontheemd

14-09-2014


Is loyaliteit een keuze?

Migratie is een kenmerk van onze tijd. Talloze mensen voelen zich in twee landen thuis. Als de waarden die deze 'thuislanden' vertegenwoordigen met elkaar gaan strijden, kunnen herkomst, identiteit en binding ook schuren. Is loyaliteit een keuze?

In zijn recente roman De ontheemden beschrijft de Frans-Libanese auteur Amin Maalouf de noodgedwongen terugkeer van hoofdpersoon Adam naar zijn vaderland Libanon. Adam woont sinds begin jaren '70 in Parijs, gevlucht vanwege de burgeroorlog. Het weerzien met zijn land van origine is omgeven met twijfel en ambivalente gevoelens. Zo beschouwen sommige van zijn jeugdvrienden zijn vlucht naar het Westen nog altijd als een vorm van verraad. Valt die kloof te overbruggen?

Tijdens twee bijeenkomsten bespreken we gedeelten uit het boek, die we vooraf gelezen hebben. We delen onze leeservaringen. Er is veel ruimte voor gesprek. Eventuele eigen ervaringen met het leven in twee landen kunnen zeker aan de orde komen. Verder zullen we raakvlakken met het in de Bijbel zo fundamentele motief van de ballingschap nagaan.

Data: woensdag 26 november en 3 december 2014
Tijdstip: 20.00-21.45 uur
Locatie: Consistorie
Maximum aantal deelnemers: 8

Graag aanmelden vóór 19 november bij ds. Eward Postma: 076-5605682 of predikant@protestantsegemeenteginneken.nl