Het Lotjeshuis

01-01-2013


Op 24 september werd in Mariëndal een boekenmarkt gehouden. Velen hebben geholpen en het resultaat mag er zijn: opbrengst ongeveer € 3800,=. Een bliksemstart voor het Lotjeshuis, inmiddels een bekend doel. En een enthousiaste samenwerking van gemeenteleden uit Ginneken en Breda.

Verschillende mensen hebben een gironummer gevraagd van het Lotjeshuis. Als u een gift wilt geven dan graag naar de ZWO Protestantse gemeente Breda 152.29.41 o.v.v. Lotjeshuis. Veel dank voor alle goede gaven en giften.