Monumentendag, zaterdag 13 september 2014

Monumentendag, zaterdag 13 september 2014

27-08-2014


Zaterdag 13 september zal een stukje geschiedenis worden nagespeeld uit de beginjaren van ons koninkrijk. Dit zal gebeuren bij het monument de Citadel bij de Protestantse Laurentiuskerk.

“In de winter van 1832 sloeg maarschalk Gerard met een Frans leger van 65.000 man het beleg voor Antwerpen op. Met 29.000 man daarvan viel hij de citadel aan, verdedigd door een garnizoen van 4.500 Nederlandse soldaten. Vanaf 4 december bombardeerden de Fransen onophoudelijk 20 dagen, dag en nacht de vesting, totdat het één puinhoop was.

Onze verliezen bedroegen 100 doden en ruim 300 gewonden. Er werden voor de dapperheid door Koning Willem I 168 ridderkruisen Militaire Willemsorde verleend.

Het enige monument in Nederland dat hieraan herinnert staat in Ginneken. Op 30 november 1874 werd naast de Protestantse kerk het Citadelmonument onthuld door Koning Willem III. In twee grafkelders onder het monument staan de in kisten bewaarde overblijfselen van zeker 60 kanonniers, waaronder ook de generaals Chassé en Seelig.

Met het voorgaande in gedachten zal op 13 september 2014 met 75 soldaten worden opgetreden rond het citadelmonument.”

- J. van BergeijkHet programma is nog niet definitief vastgesteld. Onder voorbehoud geven wij u een idee. De uiteindelijke vormgeving kan hiervan afwijken.

10.00 – 10.30 uur: Aankomst vanuit heel Nederland van het Artillerie trompetterkorps onder commando van de luitenant-kolonel b.d. F.T. Dürst Britt en de dienstdoende schutterij van ’s Hertogenbosch onder commando van de kapitein A.A. Valenteijn.

10.30 – 11.00 uur: Bivak maken

11,00 – 12.00 uur: Hijsen van de Nederlandse vlag, halfstok, door de vlaggenwacht, militaire muziek en geweerexercitie op het plein voor het monument.

12.00 – 13.00 uur: Pauze en lunch

13.00 – uur: Mogelijk een kranslegging.

13.30 – 16.30 uur: Militaire muziek van het Artillerie trompetterkorps, afwisselend naar gelang het weer, in de kerk of bij het monument, exercitie van de schutterij.

16.30 uur: Neerhalen van de vlag door de vlaggenwacht. Bivak opbreken en spullen weer inladen. Einde van het evenement.


Meer informatie vindt u hier:
http://www.openmonumentendagbreda.nl/locaties/protestantse-laurentiuskerk-en-chassemonument/