Oproep: helpt u mee met “Omzien naar elkaar?”

Oproep: helpt u mee met “Omzien naar elkaar?”

27-08-2014


Een Vriendenhand

Zegt u wel eens: “lk bid voor jou”?
Dat doen we meestal niet zo gauw
Wij vinden vaak iets vreemd of raar,
En blijven vreemden voor elkaar.

Wij debatteren lang of kort,
maar zwijgen als het persoonlijk wordt.
De derde wereld spreekt ons aan,
Zo veilig ver bij ons vandaan.

Maar mensen dicht bij u en mij,
die lopen wij zomaar voorbij,
lk denk dat u al helpen kunt,
als u ze tijd en aandacht gunt.

Er zijn bureaus voor dit en dat,
maar doen wij ook persoonlijk wat?
Een vriendenhand helpt soms veel meer;
hier ligt een opdracht van de Heer.

Leg één hand nu in die van Hem,
en let voortdurend op zijn stem.
God wijst u dan zeker aan,
Naar wie uw tweede hand moet gaan.

- Herkomst onbekend

Als U bovenstaand gedichtje leest, wat denkt U dan? Herkent u zichzelf? Knikt u instemmend of juist ontkennend: Nee, zo ben ik niet!

Wij hebben een opdracht, met elkaar en voor elkaar: OMZIEN NAAR ELKAAR.

Jaren geleden is vanuit de Diaconie het Vriendschappelijk Huisbezoek (intussen heet dit het Kerkelijk Huisbezoek) opgestart. Een groep vrijwilligers probeert aan de 80, 85 en 90 jarigen een kleine attentie te brengen namens U en mij, de Protestantse Gemeente Ginneken. Vanaf 90 jaar gebeurt dat ieder jaar. Daarnaast verzorgen we, met uw hulp, een attentie met het Paas- en Kerstfeest. Ook vergeten we de huwelijksjubilea 40, 50, 60 jaar niet.

De groep komt eens per twee maanden bij elkaar en bespreekt dan de lijst waarop de verjaardagen en huwelijksfeesten staan en verdeelt wie bij wie op bezoek gaat.

En hier ontstaat nu een probleem, de groep is klein en de leden word ook ieder jaar een jaartje ouder. Een enkeling is al op de leeftijd dat hij/zij zelf een attentie van het Kerkelijk huisbezoek mag verwachten.

Kortom: Wij zoeken nieuwe Vriendenhanden, wilt u mee Omzien naar Elkaar? Wilt U Uw Vriendenhand, Uw tijd en aandacht gunnen aan hen die soms eenzaam zijn, die uitkijken naar dat bezoekje?

Het kost U niet eens een uurtje per twee, drie weken en eenmaal in de twee maanden bij elkaar komen. Kunt u dat vrijmaken?

Er over nadenken kost niets.

Wilt u er wat meer van weten? Ik beantwoord graag uw vragen.


Namens de groep Kerkelijk Huisbezoek,

Olaf Visser, diaken