ZWO Nieuws

ZWO Nieuws

11-07-2014


Waar blijven ze, de postzegels, ansichtkaarten en niet te vergeten de geboortekaartjes, als ze eenmaal in de box in het kerkportaal zijn gedeponeerd?

Een ZWO-commissielid transporteert ze naar Nieuwerbrug aan de Rijn (waar zich de laatste tol van Nederland bevindt) op een “week- en sorteeradres”. Een gesprekje aan de deur levert de volgende informatie op:

De kaarten en zegels worden op beurzen voor verzamelaars en handelaren aan de man gebracht. Afgelopen jaar bedroeg de opbrengst landelijk €23.000. Dat is wat minder dan voorgaande jaren, maar toch. 80% van dit bedrag gaat naar Kerk in Actie, de overige 20% naar de Gereformeerde ZendingsBond binnen de PKN. Dank aan allen die de box helpen vullen, gaat u vooral zo door!

Ons huidige project, de Noordhoek Foundation, heeft zijn streefbedrag vrijwel bereikt. In september/oktober hoort u meer van ons over een nieuw project.

De ZWO-commissie: Greet de Geus, Diny Koopmanschap, Anneke Schipper en Willy Versteeg.