Uitnodiging startsein Rondje Open Kerk, 4 juli, Ledevaertkerk te Chaam

Uitnodiging startsein Rondje Open Kerk, 4 juli, Ledevaertkerk te Chaam

25-06-2014


Voor de zevende maal organiseert de oecumenische werkgroep Kerk & Toerisme dit jaar, onder auspiciën van de Stichting Cultuur in de Zomer, het “Rondje Open Kerk”.

Twaalf kerken en een kapel – in Alphen, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Chaam en Ginneken (in beide plaatsen zowel de rooms-katholieke als de protestantse kerk), Gilze, Molenschot, Riel, Ulicoten en Ulvenhout – openen op zes achtereenvolgende woensdagen hun deuren voor belangstellenden.

Die kunnen de kerkruimtes ondergaan waar door de jaren, soms door de eeuwen heen, mensen zochten wat ze elders zo niet vonden: God zelf of de stilte die van Hem getuigt, de moeder Gods of gewoon een moment van rust, een gesprek in een sfeer van eerbied of de plek waar ze gedoopt waren.

Er worden liturgische of kunstvoorwerpen geëxposeerd en vrijwilligers bereiden een gastvrije ontvangst, beantwoorden vragen en staan open voor gesprek. Op de website www.rondjeopenkerk.nl en in de kerken worden verbindende fietsroutes gesuggereerd.

De deuren van de twaalf rooms-katholieke en twee protestantse kerken staan voor eenieder open op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 juli, 6 en 13 augustus2014 van 13.30 tot 16.30 uur.

Graag nodigen wij u uit voor het feestelijke startsein van het Rondje Open Kerk in de vorm van een

Concert in de Ledevaertskerk te Chaam
Op vrijdag 4 juli 2014, om 20.00 uur


Het Tilburgs Byzantijns Koor zal composities uit de sfeer van de Oosters Orthodoxe liturgie ten gehore brengen. Deze a capella uitgevoerde Slavische-Byzantijnse muziek is van een bijzondere harmonische schoonheid waarin een breed scala aan emoties doorklinkt.

Na afloop is er gelegenheid na te praten, onder het genot van een drankje.
Wij hopen u op 4 juli in de Ledevaertkerk te Chaam te mogen verwelkomen.

Vriendelijk verzoek om voor 30 juni op te geven met hoeveel personen u naar de Ledevaertkerk komt voor het concert van het Tilburgs Byzantijns Koor.

Uw opgave kunt u bellen of mailen naar:
Jacqueline Verheijen
Tel. 06-30667186, e-mai: jojaverheijen@hetnet.nl


Met vriendelijke groet,
Namens de oecumenische werkgroep Kerk & Toerisme,
Drs. C. de Kanter-Raaijmakers en Ds. F. Staudt