Brieven over het ambt

Brieven over het ambt

25-06-2014


Dr. Arjan Plaisier heeft namens de generale synode van de PKN een brief geschreven over het ambt. Dat wil zeggen eigenlijk 3 brieven: aan de kerkenraad, aan de ambtsdragers en aan de gemeente.

In november 2013 hield de synode een verkennende bespreking over het ambt. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt. ‘Ambten zijn een gave van God aan de kerk’, aldus synodescriba Arjan Plaisier. ‘En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als met minder mensen en minder geld het werk gedaan moet worden? Voel je je geroepen of geronseld?’

De brieven zijn te vinden op de website van de PKN. www.pkn.nl/ambt