Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie

25-06-2014


Met voldoening kijken we terug op onze eerste weken in 't Ginneken. De feestelijke bevestiging en intrede op 11 mei, de eerste gemeenteavond nog diezelfde week en alle momenten van kennismaken er omheen maken dat wij ons bijzonder welkom voelen.

Ook de pastorie, waar zoveel zorg aan is besteed, draagt er zeker aan bij dat we ons hier snel thuis voelen. Het is een voorrecht op zo'n fraaie plek te mogen wonen!

Graag bedanken wij u allen voor de inspanningen en attente aandacht.

Met hartelijke groet,

Eward Postma en Anja Bastenhof