Breda-Wismar-Arad

Breda-Wismar-Arad

5-06-2014


Opnieuw enkele dagen op ‘vrije’ voeten
Dinsdagmiddag 29 april kreeg ik opnieuw een telefoontje uit Timisoara. Ds. Béla Tothpal belde mij vanuit de gevangenis. De verbinding was erg slecht maar ds. Tothpal kon mij wel vertellen dat hij de volgende dag, 30 april, om 15:00 uur voor vijf hele dagen naar huis mocht!

Wel moest hij zich eerst melden op het politiebureau in Arad maar daarna was hij ‘vrij’ man tot zondagmiddag 4 mei. Dat betekende niet alleen dat hij enige dagen herenigd was met zijn vrouw Renata en hun kinderen Béla jr. en Eszter, maar ook dat hij op zondagmorgen opnieuw de kerkdienst in zijn eigen gemeente kon bijwonen. Ook daar verheugde hij zich zeer op! Opnieuw zal hij daar een ‘groetwoord’ uitspreken. Een preek kan het officieel nu eenmaal nog niet genoemd worden. Daarna viel de verbinding weg. Maar wat was het goed om te horen en wij hopen dat hij een paar hele fijne dagen zal heb ben!

Berichten uit Arad
Informatie over de detentie van ds. Béla Tothpal vindt u ook op de website www.protestantsegemeentebreda.nl (onder ‘laatst toegevoegd’/weblog in detentie).Zomerontmoeting 2014
Dit jaar vindt de Zomerontmoeting plaats in Arad. Wij zijn blij te kunnen melden dat wij met 10 mensen daarheen zullen gaan! Vrijdagnamiddag 13 juni hopen wij daar aan te komen en dinsdagmorgen 17 juni vertrekken we weer richting Breda.

Deze ontmoeting zal in het teken staan van ‘Bergen’. Daarbij kunt u denken aan bergen verzetten, bergen overwinnen, bergen in de bijbel, bergen in de natuur, enz. Een reisverslag zullen we proberen op tijd in het volgende nummer van KerkNieuws te krijgen. Wij vragen om uw voorbede voor deze Zomerontmoeting en voor de gemeente van Arad die ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeert toch gastgemeente wil zijn.

Aanleveren goederen
Daar wij in de maanden juni en juli vanwege vakantie geen mogelijkheid hebben om te sorteren, willen wij u vragen eventuele goederen te bewaren tot augustus.

Transport
Op vrijdagavond 2 mei verzamelden zich op het terrein van Theo Oldenburger in Bavel 18 mensen om opnieuw een vrachtwagen te vullen met zo’n 95m³ aan hulpgoederen voor Arad. Meer dan 1200 bananendozen met kleding, textiel, incontinentiemateriaal en schoeisel, ontelbare zakken met dekens en beddengoed evenals 34 matrassen, kinderwagens en buggy’s, ledikantjes, spullen voor het Kindertehuis en het bejaardenhuis enzovoort, enzovoort, werden erin gezet. Ook vermeld ik hierbij de 16 fietsen die men daar maar wat graag heeft!

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die meegeholpen heeft dit transport mogelijk te maken. Allereerst voor al die kleine en grote hoeveelheden spullen die week in week uit bij ons binnenstroomden. Bedankt Hannie en Tineke die elke week weer de ontvangen spullen sorteren en inpakken. Maar ook bedankt de sjouwers van deze keer: Gerard Kerssies, Ger van Dooren, Cees Kammeraat jr., Peter Vermeiden, Rob Frankfoorder, Jan en Jettie Wouters, Chris Meijer, Gijs van Mourik, Henri van Wijngaarden, Dirk Oudshoorn, Barend Moen, Pieter Harder, Wieger van Dijk, Jack Grootenboer, Jan Willem van der Wel en niet te vergeten Theo Oldenburger die op de avond van 4 mei met deze vracht naar Arad vertrok waar hij dinsdagmiddag 6 mei arriveerde. Het was weer geweldig! Iedereen ontzettend bedankt!

Acceptgiro - actie 2014
Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u voor een bijdrage om de contacten met Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. Het ‘gewone’ werk dat steeds doorgaat zoals het jaarlijkse transport van alle goederen (binnenkort gaat er weer een vrachtwagen vol naar Arad), de voedselpakketten en de ondersteuning van de gemeente in Arad. Dit alles slokt een groot deel van onze financiën op. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons zult blijven steunen, want wij weten dat velen van u meeleven met onze partnergemeenten. Daarom zijn er begin mei zo’n 200 brieven de deur uitgegaan samen met het Jaarverslag van 2013. Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige bijdrage geven, dan is uw gift van harte wel- kom op onderstaand rekeningnummer en onder vermelding van ‘gift 2014’. Heel hartelijk dank!

Giften
Zelfde nummer, nieuwe naam bankrekening: NL 81 INGB 0002982573 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. Heeft u nog periodieke giften voor het project Béla uitstaan dan hoeft u dit niet onmiddellijk aan te passen.

Financieel jaarverslag 2013
Indien u interesse heeft in ons financieel jaarverslag van 2013 neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 5653988. Ook een overzicht van onze activiteiten van 2013 zijn in een jaarverslag samengevat. Ook dit is verkrijgbaar bij Jettie.

Mieke Frankfoorder (vz)
Tel. 076 – 5146523
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl